Köpvillkor/Ångerrätt

 

Köpvillkor

När du genomför ett köp i Skurups kraftsportförening (nedan kalla Hälsopunkten) nätbutik är du medveten om och accepterar att det innebär att du åtar dig ett betalningsansvar. Vänligen anmäld dig endast om du är säker på att du kan komma på Hälsopunkten’s pass. Försäljning kan ej ske till omyndig (under 18 år eller omyndig på annan grund) beställare.

Priserna i Hälsopunkten’s nätbutik visas inklusive moms. Alla våra kort är personliga och kan inte delas. Träningskort kan överlåtas mot en avgift av 200kr. De kan inte lösas in mot varor i butiken eller presentkort. Medlemskort, Träningskort, Pass gäller under den period som angetts. Träningskort kan frysas vid sjukdom eller annan extraordinär händelse max 2 ggr per år, min 30 dagar och max 90 dagar.

Hälsopunkten’s presentkort gäller ett år från inköpsdatum och kan användas som betalning för både träningskort och varor i butiken.

Bokningar och köp som görs via vår hemsida eller i receptionen i bokningssystemet eller appen ZOEZI (https://halsopunkten.zoezi.se/). Vi har ett gällande avtal med Zoezi AB som äger bokningssystemet. För att du ska kunna göra en bokning eller köp behöver du registrera dig i systemet. Självklart kan du ta kontakt med oss på Hälsopunkten för att få hjälp kring din bokning i systemet.

Ångerrätt

Vid köp av tjänster från Hälsopunkten har du som konsument rätt att ångra köpet på det sätt som lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler närmare anger. I vissa fall äger du rätt att frånträda ett köp (ångerrätt).

Detta innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att till Halsopunkten lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag du beställde tjänsten (ångerfristen) om du inte börjat använda tjänsten.

Vill du använda dig av ångerrätten ska du kontakta Hälsopunkten skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post) vår e-post: info@halsopunkten.se.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något

Företagsinformation

Hälsopunkten
Skurups kraftsportsförening

Upplagsgatan 10 (besöksadress)
274 36 Skurup
Organisationsnummer: 848000-7056
E-postadress: info@halsopunkten.se

Telefon: 0411-405 31