Priser 20220401

Träning från man fyller 12 år. 
Barn under 12 år får ej vistas på gymmet.

Medlemsavgift: 200:- /år

Klippkort (gäller alla aktiviteter)
Per gång: 75:-
10 - kort 715:-
20 - kort 1210:-
30 - kort 1650:-

Styrka, kondition, bastu 12 månader 2900:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 2150:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 1099:-
Hälsokort 12 månader 4075:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2550:-  (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1540:- (gäller endast pass)

Pensionärer:
Per gång:  45:-.
10 - kort  440:- 
20 - kort  880:- 
30 - kort 1300:- 
Styrka, kondition, bastu 1 månad 140kr.
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1700:- 

Studentkort:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 2200:-
Hälsokort 12 månader 3080:-  (gäller alla aktiviteter)
Måste visa giltig studentlegitimation

Under 20 år:
Styrka, kondition, bastu 12 månader 1700:-
Styrka, kondition, bastu 6 månader 1265:-
Styrka, kondition, bastu 3 månader 770:-
Hälsokort 12 månader 3080:-  (gäller alla aktiviteter)
Hälsokort 6 månader 2200:-    (gäller alla aktiviteter)

Terminskort pass 1320:- (gäller endast pass)

Rabatt för anställda på Skurups kommun:
Hälsopunkten har ett avtal med skurups kommun som ger anställda rabatt på träning. Läs mera på kommunens intranet under personalförmåner.


Autogiro
Autogiro med bindningstid på 12 månader på hälsokortet och styrkekortet helår.

Du betalar medlemsavgiften 200:- på plats men kan sedan välja att ha autogiro på ditt årskort.

Hälsokortet blir 350:-/månad
Styrkekortet blir 265:-/månad
Pensionärer blir  140:-/månad
Styrkekortet Student blir 185:-/månad
Hälsokort under 20 år 259:-/månad
Styrkekort under 20 år 155:-/månad

Du binder dig ett år och efter det är det löpande med en månads uppsägning.

Dragningen sker den 28:e varje månad.