Om hälsopunkten

Skurups Kraftsport bildades 1981 av Bo Lind, då styrketräning och kickboxning var de stora sporterna. Men redan 1983 försvann kickboxningen och styrketräningen blommade upp med Lennart Engbe i spetsen. Lokalerna var då belägna i källaren på Svantorget.

Eftersom medlemsantalet ökade stadigt blev verksamheten tvungen att söka nya lokaler. Östra industriområdet blev snabbt intressant. Göran Nilsson hade då nybyggda lokaler som passade utmärkt för ändamålet. 156 kvadratmeter stora var lokalerna då Skurups Kraftsport först flyttade in.

Medlemsantalet ökade från 30 till 130 på mycket kort tid och intresset för styrketräningen var väldigt stort. Sen dess har utbyggnader av lokalerna skett i takt med att verksamheten har utökats.

1996 övertog Skurups Kraftsport lokaler och mark i föreningens regi. 2002 ändrade man namn på anläggningen till Hälsopunkten och idag har föreningen runt 800 medlemmar som tränar med toppmodern utrustning från Techno Gym. Hälsopunkten har idag tre anställda och verksamhet inom styrketräning, gruppträning och spinning.